Dydaktyka - LIVE Szkoła Języka Angielskiego Sompolno

NASZE METODY NAUCZANIA

Nie ma jednego uniwersalnego sposobu nauczania języków. Wiemy, że każdy student ma inne potrzeby, dlatego staramy się dostosować metody do grupy, z którą pracujemy. Inaczej uczymy dzieci, inaczej młodzież, która przygotowuje się do matury, a jeszcze inaczej np. osoby, które chcą zdać egzamin z języka biznesowego, by następnie używać go w pracy. Pamiętamy też, że oprócz dobrze dobranej metody – a raczej umiejętnego połączenia odpowiednich technik z różnych metod – równie ważna jest motywacja zarówno studenta, jak i lektora.

STAWIAMY NA ŻYWY JĘZYK

live (adj.) – żywy, prawdziwy
Niezależnie od metody nauczania, jaką stosujemy na danym kursie, uczymy żywego, autentycznego języka. Aby przybliżyć naszym słuchaczom język – jego melodię, akcent – i zadbać o to, by „myśleli po angielsku”, organizujemy dla nich obozy letnie z udziałem native speakerów, zachęcamy do czytania anglojęzycznych lektur oraz prasy, wspólnie analizujemy wiadomości telewizyjne popularnych stacji anglojęzycznych (CNN oraz BBC). Efekty? Nasi „osłuchani” z językiem absolwenci znakomicie rozumieją go w codziennych sytuacjach, a przyzwyczajeni do swobodnych wypowiedzi na każdy temat porozumiewają się po angielsku bez barier komunikacyjnych.

UŻYWANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA ZAJĘCIACH

Dziś, gdy rozwój transportu i telekomunikacji sprawił, że kontakty międzynarodowe stały się dla wielu z nas codziennością, rola mówienia w języku obcym ogromnie wzrosła, a to z kolei sprawiło, że właśnie umiejętność swobodnego wypowiadania się uważana jest bardzo często za miarę sukcesu w nauce języka. Zależy nam, aby słuchacze umieli dobrze porozumiewać się z innymi osobami używającymi języka angielskiego, dlatego szczególny nacisk kładziemy na doskonalenie praktycznego porozumiewania się w języku angielskim.

PRACA W PARACH I MAŁYCH GRUPACH (4-6 osobowych)

Aby rozwijać płynność i pewność w używaniu angielskiego należy jak najwięcej mówić w tym języku, a najlepszą do tego okazją jest rozmowa z innymi uczestnikami kursu w parach lub małych grupach. Dialogom takim, będącym nieodłącznym elementem naszych zajęć, przysłuchuje się lektor, który w razie potrzeby służy pomocą. W małej grupie mówi się więcej i znacznie szybciej osiąga się biegłość językową, a lektor łatwiej zauważa niedociągnięcia i pomaga je skorygować.

OCENA POSTĘPÓW

Aby zmaksymalizować korzyści, jakie dla każdego z uczestników niesie udział w kursie, nauczyciel stale monitoruje postępy słuchaczy zarówno w zakresie języka mówionego (mówienie, słuchanie), jak również pisanego (pisanie, czytanie). Dodatkowo dwa razy do roku – po zakończeniu semestru – wszyscy uczący się w systemie grupowym otrzymują kompleksowy raport na temat swoich osiągnięć, zawierający indywidualną ocenę opisową, poziom kursu wg CEFR, dane o frekwencji oraz ewentualne wskazówki, na co należy zwrócić uwagę podczas dalszej nauki.
„ Najlepsze metody nauczania to te, które w atmosferze wolnej od stresu generują ekspozycję znaczącą (ang. comprehensible input), bogatą w informacje ciekawe z punktu widzenia słuchaczy. Metody te nie wymuszają czynności produktywnych we wczesnych fazach nauki języka obcego, ale pozwalają uczniom rozpocząć produkcję językową, gdy będą na to «gotowi». Zauważa się, że wzrost kompetencji językowej następuje na skutek komunikatywnej ekspozycji znaczącej na język, a nie narzucania i korygowania produkcji językowej. ”
prof.   Stephen Krashen

Powrót