Formularz kontaktowy - LIVE Szkoła Języka Angielskiego Sompolno

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż po dniu 25 maja 2018 roku przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na poniższych zasadach: Administratorem danych osobowych jest Live School of English – Katarzyna Dreslerska, ul. Warszawska 4, 62-610 Sompolno, adres email: biuro@liveschool.pl  i pod tym adresem również można się skontaktować z Administratorem danych osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit. b, c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku, dalej RODO w celu wykonania usługi, wykonania umowy oraz w celach rachunkowych i podatkowych a także prawnie uzasadnionym interesie w celu obsługi, dochodzenia roszczeń i obrony swoich praw w razie zaistnienia sporu. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty którym na przekazywanie zezwalają przepisy prawa lub wymaga tego zrealizowanie umowy, w szczególności podmioty świadczące usługi rachunkowo – księgowe, podmioty świadczące usługi prawne podmioty świadczące usługi windykacyjne. W takim przypadku w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do realizacji wskazanego celu i warunek konieczny do zawarcia i realizacji umowy, sprzedaży towarów oraz innych umów wykonywanych w ramach wzajemnej współpracy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie i realizację w/w umów i usług. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przetwarzane przez okres zawarcia i wykonywania praw oraz obowiązków związanych z realizacją danej umowy, w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3 lat od daty zakończenia świadczenia usług (dane służące od obsługi i realizacji umowy) oraz 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe). Posiada Pan/Pani/Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawienia i sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgadzam się z klauzulą informacyjną RODO

Obraz CAPTCHA Reload Image Wpisz wynik*:

L!VE School of English
62-610 Sompolno, ul. Warszawska 4
+48 660 477 515 | biuro@liveschool.pl

Powrót