Kursy egzaminacyjne (BEC) Business English Certificates - LIVE Szkoła Języka Angielskiego Sompolno

BUSINESS ENGLISH CERTIFICATES (BEC)

specjalistyczne egzaminy, które sprawdzają znajomość języka angielskiego z zakresu biznesu.
Dyplom BEC to ważny bezterminowo i uznawany przez instytucje państwowe, edukacyjne oraz firmy komercyjne w Polsce
i na całym świecie dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego w biznesie.

Egzaminy BEC można zdawać na trzech poziomach: BEC Preliminary (B1), BEC Vantage (B2) oraz BEC Higher (C1).

DLACZEGO BEC ?

  • Certyfikat BEC świadczy o tym, że potrafisz używać języka w środowisku biznesowym.
  • Udokumentowana znajomość biznesowego języka angielskiego daje Ci znacznie lepszą pozycję na rynku pracy.
  • Dyplomy BEC Vantage i Higher są uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako kwalifikacje językowe wymagane od pracowników polskiej służby cywilnej.

EGZAMINY BEC VANTAGE I BEC HIGHER SKŁADAJĄ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH CZĘŚCI :

  • czytanie (Reading – 25% oceny końcowej),
  • pisanie (Writing – 25% oceny końcowej),
  • rozumienie ze słuchu (Listening – 25% oceny końcowej),
  • mówienie (Speaking – 25% oceny końcowej).1
L!ve School of English prowadzi 136-godzinne kursy przygotowujące do egzaminów BEC Vantage oraz Higher. Kursy intensywne (2 razy w tygodniu po 2 godziny; 1 godzina = 45 minut) trwają 2 semestry, natomiast kursy prowadzone w trybie standardowym (po 2 godziny w tygodniu) realizowane są w trakcie 4 semestrów.

Celem kursu biznesowego L!ve BEC Vantage i Higher jest m.in. zebranie i uzupełnienie słownictwa biznesowego, zaznajomienie się ze strukturą egzaminu, zapoznanie się z podstawowymi formami korespondencji biznesowej, wyćwiczenie umiejętności prowadzenia dyskusji, prezentacji oraz argumentacji na tematy biznesowe.

Profesjonalizm kadry lektorskiej gwarantuje jakość nauczania i skuteczność!
Szczegóły kursu L!ve BEC
  • Liczba godzin w ramach kursu: 136.
  • Intensywność zajęć: 1 lub 2 razy w tygodniu po 90 minut – 2 lub 4 semestry.
1Więcej informacji na temat egzaminu można znaleźć na stronie http://www.cambridgeesol.pl/exam/bec/

Powrót