Kurs egzaminacyjny (CAE) Certificate In Advance English - LIVE Szkoła Języka Angielskiego Sompolno

CERTIFICATE IN ADVANCE ENGLISH (CAE)

dla osób posługujących się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym.
Egzamin Cambridge CAE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C1. Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci swobodnie posługiwać się nim w większości sytuacji, w kontekście zawodowym i towarzyskim, a także na studiach wyższych, to egzamin CAE jest dla Ciebie.

DLACZEGO CAE ?

  • Posiadanie certyfikatu CAE świadczy o tym, że znasz angielski w stopniu wystarczającym, aby studiować na uczelni wyższej z angielskim językiem wykładowym lub możesz swobodnie używać języka angielskiego w pracy, w której znajomość tego języka jest nieodzowna (np. w takich kontekstach, jak biznes, medycyna czy inżynieria).
  • CAE cieszy się uznaniem wielu pracodawców i różnych instytucji edukacyjnych na całym świecie. Posiadacz certyfikatu CAE ma ułatwiony wstęp na uczelnie anglojęzyczne. Łatwiej też znajdzie wymarzoną pracę.

Z JAKICH CZĘŚCI SKŁADA SIĘ EGZAMIN CAE ?

Egzamin CAE składa się z pięciu części (tzw. Papers):

  • czytanie (Reading),
  • pisanie (Writing),
  • stosowanie struktur językowych (English In Use),
  • rozumienie ze słuchu (Listening),
  • mówienie (Speaking).1
L!ve School of English prowadzi intensywne kursy kompleksowo przygotowujące do egzaminu CAE, zalecane dla osób posiadających First Certificate in English (FCE). Kursy oferowane są w wymiarze 136- lub 204-godzinnym. Pełny kurs trwa 2 lub 3 semestry (2 razy w tygodniu po 2 godziny; 1 godzina = 45 minut).

Podczas pierwszego etapu nauki (jeden lub dwa semestry) nacisk kładziony jest nie tyko na zebranie i uzupełnienie wiedzy, ale także na rozszerzenie znajomości struktur leksykalnych i gramatycznych oraz podniesienie stopnia samodzielności językowej. W drugim etapie (drugi lub trzeci semestr) poznajemy przede wszystkim techniki i metody egzaminacyjne.

Profesjonalizm kadry lektorskiej gwarantuje jakość nauczania i skuteczność!
Szczegóły kursu L!ve CAE
  • Liczba godzin w ramach kursu: 136 lub 204 (1 godzina = 45 minut).
  • Intensywność zajęć: 1 lub 2 razy w tygodniu po 90 minut – 2 lub 3 semestry.
1Więcej informacji na temat egzaminu można znaleźć na stronie http://www.cambridgeesol.pl/exam/cae/

Powrót