Kursy ogólne - LIVE Szkoła Języka Angielskiego Sompolno

KURSY OGÓLNE DLA DOROSŁYCH

rozwijają umiejętności językowe niezbędne do porozumiewania się
we wszystkich sytuacjach życia codziennego.

L!ve School of English realizuje kurs ogólny dla dorosłych prowadzony na kilku poziomach zaawansowania – od początkującego (A0) po zaawansowany (C1). Wykorzystując różne metody i techniki nauczania, rozwijamy na nim wszystkie cztery zdolności językowe: pisanie, czytanie, mówienie i rozumienie ze słuchu, jednak szczególny nacisk kładziemy na kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Uczymy swobodnego i poprawnego komunikowania się, utrwalamy gramatykę i rozwijamy zasób słownictwa naszych słuchaczy. Kurs adresowany jest m.in. do osób, które planują wyjazd za granicę w celach turystycznych bądź zarobkowych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ :

  • grupy 4–8-osobowe,
  • poziomy zaawansowania oparte na zdefiniowanym systemie poziomów nauczania
    EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO,
  • zajęcia w dogodnych godzinach wieczornych lub porannych.

BEZPŁATNY PAKIET DODATKOWY :

  • warsztaty językowe (konwersacje, zajęcia gramatyczne i fonetyczne),
  • konsultacje z lektorem,
  • internetowe wspieranie nauki,
  • duży wybór poziomów,
  • możliwość opłat za kurs w ratach miesięcznych.
Kursy ogólne
Szczegóły L!ve Kurs Ogólny dla Dorosłych

Powrót